Izgradnja razdelnog ostrva i pešačkih površina na državnom putu I B reda broj 13 u Kikindi

Izvedeni su građevinski radovi na izgradnji razdelnog ostrva i pešačkih površina na državnom putu I B reda broj 13 u Kikindi, koji su sastavni deo projekta postavljanja i opremanja pešačkog prelaza svetlosnim signalima. Investitor projekta je Grad Kikinda, a Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

Izgradnja poslovno-skladišnog objekta u Šimanovcima

Građevinski radovi na izgradnji saobraćajnica u okviru poslovno-skladišnog objekta u Šimanovcima, čiji je investitor "P.V.F. Traders" d.o.o. iz Beograda, su u zavšnoj fazi. Projekat saobraćajnica obuhvata interne saobraćajnice za teretna i putnička vozila i parkinge za putnička vozila.
Projekat internih saobraćajnica, i projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije je izradio "Suprojekt".

Izgradnja skladišno-poslovnog kompleksa u Novim Banovcima

Građevinski radovi na izgradnji internih saobraćajnica i saobraćajnih priključaka skladišno-poslovnog kompleksa u Novim Banovcima se privode kraju. U okviru kompleksa su projektovane interne saobraćajnice, parkinzi za teretna i putnička vozila, utovarno istovarne rampe i pešačke površine.
Projekat dva saobraćajna priključka na državni put II B reda i Projekte internih saobraćajnica, saobraćaja i saobraćajne signalizacije je izradio "Suprojekt". investitor projekta je CTP Lamda iz Beograda.

Izgradnja Proizvodnog objekta u Kragujevcu

Započeti su građevinski radovi na izgradnji Proizvodnog objekta u Kragujevcu. U okviru kompleksa su projektovane interne saobraćajnice, parkinzi za teretna i putnička vozila, utovarno istovarne rampe i pešačke površine.
Projekte internih saobraćajnica, saobraćaja i saobraćajne signalizacije je izradio "Suprojekt", a Investitor je CTP Kappa iz Beograda.