Informacije

  • Vrsta posla: Projektovanje
  • Investitor: Put od raskršća do kanjona reke Dervente
  • Naručilac: PD"Drinsko-Limske HE" d.o.o. Bajina Bašta
  • Godina izgradnje: 2013.

Opis

Put od raskršća za Hotel Jezero do kanjona reke Dervente Perućac.