Informacije

  • Vrsta posla: Stručni nadzor
  • Investitor: Opština Bačka Topola
  • Naručilac: -
  • Godina izgradnje: 2019.

Opis

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji ulice Vidovdanska, u Bačkoj Topoli. Dužina trase iznosi 233,70m. Opština Bačka Topola je Investitor ovog projekta.