Informacije

  • Vrsta posla: Projektovanje
  • Investitor: Dva saobraćajna priključka na državni put IIB reda 319
  • Naručilac: STR LAMBDA d.o.o. Beograd
  • Godina izgradnje: 2020.

Opis

Dva saobraćajna priključka na državni put IIB reda 319 kod Novih Banovaca.