Aktuelnosti
 
 
  Naslovna Aktuelnosti
 

Sve novosti iz kompanije SUPROJEKT na jednom mestu

     
   

Mart 2020.

Izgradnja proizvodnog kompleksa "Brose" u Pančevu

Započeti su radovi na izgradnji proizvodnog kompleksa u Pančevu. Projekat saobraćajnica sadrži interne saobraćajnice za teretna i putnička vozila, utovarno/istovarne rampe i manipulativne platoe i parkinge za automobile i teretna vozila, Investitor ovog projekta je "Brose"d.o.o.,a projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

   

Januar 2020.

Izgradnja logističkog i administrativnog centra u Pukovcu

Građevinski radovi na izgradnji logističkog i administrativnog centra u Pukovcu, Investitora "Sopharma Trading"d.o.o., se privode kraju. U okviru projekta saobraćajnica projektovane interne saobraćajnice za teretna i putnička vozila, utovarno/istovarne rampe i plato i parkinzi za automobile. Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

   

Novembar 2019.

Izgradnja proizvodnog objekta u Industijskoj zoni u Subotici

Započeti su građevinski radovi na izgradnji proizvodnog objekta "BOYSEN Abgassysteme" u Subotici. Investitor ovog projekta je "BOYSEN Abgassysteme"d.o.o., a projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt". Projektovane interne saobraćajnice za teretna i putnička vozila, parkinzi za automobile i pešačke površine i trotoari.


pogledajte slike

 
   

Oktobar 2019.

Naučni skup "Put i životna sredina" u Vrnjačkoj Banji

Od 23. do 25. oktobra u Vrnjačkoj Banji je održan naučni skup "Put i životna sredina" u organizaciji Srpskog društva za puteve "Via-Vita". Teme skupa su bile uticaji puta i saobraćaja na okruženje, uticaji klimatskih promena i drugih faktora na saobraćajnu infrastrukturu i upravljanje resursima u putnoj privredi.

Učesnici ovog skupa su bili Nikola Vasiljević i Branimir Ivanković iz preduzeća "Suprojekt", koji su održali predavanje na temu "Izrada propusta za migraciju sitnih životinja u okviru zaštićene zone specijalni rezervat prirode Ludaško jezero između naselja Hajdukovo i Palić"

 

   

Oktobar 2019.

Izgradnja Upravne zgrade u okviru idustrijskog kompleksa u Kragujevcu

U toku su građevinski radovi na izgradnji Upravne zgrade u okviru kompleksa ''MIND REAL ESTATE'' iz Kragujevca. U okviru projekta saobraćajnica predviđeni su parkinzi za automobile i pristupna saobraćajnica do podzemne garaže Upravne zgrade.
Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt"

 
   
 

Septembar 2019.

Izgradnja proizvodnog objekta u Kragujevcu

Građevinski radovi na izgradnji proizvodnog objekta "SIEMENS-AVENIO" u okviru Industrijskog kompleksa ''MI GROUP'', investitora ''MIND REAL ESTATE'' iz Kragujevca se privode kraju. U okviru projekta saobraćajnica ovog kompleska, koji je izradio "Suprojekt", su projektovane interne saobraćajnice za teretna i vangabaritna vozila, parkinzi za automobile i industrijski koloseci.


pogledajte slike

   

Septembar 2019.

Izgradnja ulice u Bačkoj Topoli

Građevinski radovi na izgradnji ulice Vidovdanska u Bačkoj Topoli su završeni. U okviru ovog projekta su obuhvaćeni radovi na izgradnji saobraćajnice, parkinga za automobile i pešačkih staza, izrada saobraćajne signalizacije i izgradnja nove rasvete.

Investitor ovog projekta je Opština Bačka Topola,a Projekat saobraćajnica i vršenje stručnog nadzora je radilo preduzeće "Suprojekt".

pogledajte slike

 

   

 

Avgust 2019.

Izgradnja Retail parka u Sremskoj Mitrovici

Radovi na izgradnji tržnog centra u Sremskoj Mitrovici se privode kraju. U okviru kompleksa će se nalaziti interne saobraćajnice i parkinzi za putnička vozila, saobraćajnice za dostavna vozila i pešačke površine.

Projekat saobraćajnica je izradilo preduzeće "Suprojekt".

pogledajte slike

   

2019.

Izgradnja Industrijskog kompleksa u Kragujevcu

Građevinski radovi u okviru Industrijskog kompleksa ''MI GROUP'', investitora ''MIND REAL ESTATE'' iz Kragujevca su završeni. U ovoj fazi izgradnje su projektovana dva objekta - Proizvodna hala ''ALUMINIJUM'' i Proizvodna hala ''ČELIK'', za koje je izrađen projekat saobraćajnica koji sadrži interne saobraćajnice, manipalativne površine, parkinge za putnička vozila i trotoare.

Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

pogledajte slike

 
   

2019.

Izgradnja Proizvodno-skladišnog objekta u Gospođincima

Završeni su građevinski radovi na izgradnji Proizvodno-skladišnog objekta u Gospođincima. U sklopu kompleksa će se nalaziti interne saobraćajnice, manipalativni plato za teretna i poljopivredna vozila i parkinzi za putnička vozila.

Investitor ovog projekta je ''MAMMINGER KONSERVEN-SRB'', a Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

pogledajte slike

   

Decembar 2018.

Izgradnja ulice u Južna u Novom Orahovu

Radovi na izgradnji ulice Južna - 1. Faza u Novom Orahovu su završeni. Ukupna dužina trase u ovom delu izgradnje iznosi 320m.

Investitor ovog projekta je Opština Bačka Topola, a stučni nadzor nad izgradnjom je vršilo preduzeće "Suprojekt" .

pogledajte slike

   
 

Novembar 2018.

Izgradnja i dodgradnja ulice u Bačkoj Topoli

Građevinski radovi na poveznici ulica Vidovdanska i Dunavska u Bačkoj Topoli su završeni. U okviru ovog projekta su obuhvaćeni radovi na izgradnji i dogradnji saobraćajnice i pešačkih staza, izrada saobraćajne signalizacije i izgradnja nove rasvete.

Investitor ovog projekta je Opština Bačka Topola,a Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt", koji je vršio i stučni nadzor nad izgradnjom.

pogledajte slike

   

Oktobar 2018.

Izgradnja distributivnog centra FERTICO u Inđiji

Izgradnja distributivnog centra u Inđiji je započeta. Distributivni centar sadrži interne saobraćajnice, parkinge i manipulativne površine za teretna vozila, parkinge za putničke automobile i trotoare.
Investitor projekta je ''AGROMARKET'', a projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

pogledajte sike

 

Septembar 2018.

Izgradnja proizvodog kompleksa u Nišu

Građevinski radovi na izgradnji proizvodnog kompleksa u Nišu su završeni. U okviru kompleksa se nalaze interne saobraćajnice za teretna i putnička vozila, utovarno - istovarne rampe, manipulativne površine, parkinzi za teretna i putnička vozila, pešačke površine i trotoari.

Investitor ovog projekta je kompanija ''ZUMTOBEL'',a Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

pogledajte slike

Jul 2018.

Građevinski radovi na izgradnji ulice Vladimira Nazora i Atarskog puta u Novom Orahovu

Završeni su radovi na izgradnji ulice Vladimira Nazora i Atarskog puta u Novom Orahovu. Investitor ovog projekta je Opština Bačka Topola, radove je izvela kompanija „Vojput“ iz Subotice, a stučni nadzor vršio „Suprojekt“.

Dužina trase ulice Vladimira Nazora iznosi 339,50m, a dužina Atarskog puta je 450m.

 

Maj 2018.

Fabrika hrane za životinje''PATENT CO'' u Mišićevu

Radovi na izgradnji pretovarne rampe u okviru kompleksa ''PATENT CO'' u Mišićevu se privodi kraju. U prethodnim fazama je urađena rekonstrukcija internih saobraćajnica i platoa unutar kompleksa, kao i rekonstrukcija i dogradnja ulice Nova 1 kojom je teretnim vozilima omogućen pristup kompleksu.

Projekte saobraćajnica je izradilo preduzeće "Suprojekt".

pogledajte slike

 

April 2018.

Izgradnja Retail parka u Požarevcu

U Požarevcu je izgrađen tržni centar - Retail park. Građevinski radovi su završeni sredinom aprila, a retail park je otvoren 19. aprila. U okvru ovog tržnog centra se nalaze saobraćajnice i parkinzi za putnička, saobraćajnice za dostavna vozila i pešačke površine.

Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

pogledajte slike

 

 

Mart 2018.

Izgradnja Proizvodne hale u Vrbasu

Radovi na izgradnji Proizvodne hale, investitora ''KM MONT'' iz Vrbasa, su završeni. Oko objekta su projektovane interne saobraćajnice i manipalativni plato za teretna vozila.

Projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

pogledajte slike

   

Februar 2018.

Izgradnja distributivnog centra AGROMARKET u Inđiji

Izgradnja distributivnog centra u Inđiji je završena. Distributivni centar sadrži interne saobraćajnice, parkinge i manipulativne površine za teška i laka teretna vozila, parkinge za putničke automobile i trotoare.
Investitor projekta je ''AGROMARKET'', a projekat saobraćajnica je izradio "Suprojekt".

pogledajte sike

 

  .
     
   
 

 

 

 
  na vrh strane  
 
Cara Dušana 5, 24000 Subotica, Serbia
tel : +381 (0)24 55 10 18
tel : +381 (0)24 55 69 48
email : office@suprojekt.rs