Reference
   
 
  Naslovna Reference Izrada projektne dokumentacije
 
 

Interne saobraćajnice za industrijske objekte:

Fabrika limenki "Ball Packaging Europe" u Zemunu
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2004/05.

pogledajte slike

  Prerada paprike "Telek Paprika" u Martonošu
Naručilac: "Telek Paprika" d.o.o. Martonoš
Godina izgradnje: 2007.
  Prerada mesa i mesnih prerađevina "PANVITA" u Subotici
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2008/09.
  Objekat "TRIMO" za proizvodnju krovnih i fasadnih panela u Šimanovcima
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2006.

Distributivni centar "ISOMAT" u Šimanovcima
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2008/09.

pogledajte slike

  Distributivni centar "ThyssenKrupp" u Inđiji
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2008.

"JULIJA" mlin u Malom Iđošu
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2009/10.

pogledajte slike

  Sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici
Naručilac: "Zavod za vodoprivredu" Subotica
Godina izgradnje: 2009/10.

Kompleks "Norma grupa" u Subotici
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2010.

pogledajte slike

  "SojaProtein" a.d. Bečej
Naručilac" AMG Strukture"d.o.o. Beograd
Godina izgradnje: 2011.
  Fabrika za preradu uljarica "Victoriaoil" a.d. Šid
Naručilac: "AMG Strukture " d.o.o. Beograd
Godina izgradnje: 2011.
 

Distributivni centar "Lesnina S" Beograd
Naručilac: "Projekt Gradnja 2008" Subotica
Godina projektovanja: 2009.

Proizvodni kompleks za proizvodnju pumpi "GRUNDFOS" – Faza 1, u Inđiji
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2011.

pogledajte slike

Objekat 18c u kompleksu "Fiat automobili Srbija" u Kragujevcu
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2011.

pogledajte slike

  Objekat podnog skladišta u Šidu
Naručilac: "Victoriaoil" a.d. Šid
Godina izgradnje: 2011.
Proizvodni kompleks "Contitech" u Subotici
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2011.

pogledajte slike

  Objekat podnog skladišta "Glencore-Granolis" u Subotici
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2012/13.
  Proizvodni kompleks "Streit Nova" - Faza 1 u Staroj Pazovi
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2013.
Proizvodno-skladišni kompleks "Sika" u Šimanovcima
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2013/14.

pogledajte slike

  Magacin ambalaže i gotovih proizvoda za upotrebu u veterini
"VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA"
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2012.
  Proizvodni kompleks "Swarovski" u Subotici
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2014/15.
Proizvodna hala i aneks administracije - Faza 1, kompleks "TIGAR TYRES" u Pirotu
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2013/14.

pogledajte slike

Magacin Sirovina - Faza 1, kompleks "TIGAR TYRES" u Pirotu
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2013/14.

pogledajte slike

  Fabrika kartona "North karton" u Jagodini
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2013/14.
 

Postrojenje za preradu otpadnih voda u Šidu
Naručilac: "Victoria Oil" a.d. Šid
Godina izgradnje: 2014.

  Plato za odlaganje gotovih proizvoda od gume, kompleks "TIGAR TYRES" u PirotuNaručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2014/15.
  Pogon za proizvodnju živih i inaktivisanih virusnih vakcina za upotrebu u veterini "VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA"
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina projektovanja: 2014.
 

Interne saobraćajnice za tržne centre:

  "Magnetron" u Novom Sadu
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2000.
  "KTC" u Apatinu, Somboru, Subotici i Bečeju
Naručilac: "Projekt Gradnja B.B." d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2006-2008.
  "Valdi" u Kanjiži
Naručilac: "PHIWA" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2006.
  "Valdi" u Adi, Zrenjaninu, Subotici i Temerinu
Naručilac: "Support" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2006-2008.

"Rodić" u Subotici
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2003/04.

pogledajte slike

  "DELTA MAXI" u Subotici i Bečeju
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2003/04.
  "TUŠ" u Subotici, Somboru i Sremskoj Mitrovici
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2006-2008.

"METRO" Subotica
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2008/09.

pogledajte slike

"Outlet Shoping Mall" u Inđiji
Naručilac: "SIM PROJEKT" d.o.o. Inđija
Godina izgradnje: 2010/11.

pogledajte slike

  Poslovni prodajni centar sa skladištem u Subotici
Naručilac: "HUTA" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2007.
  "Delhaize Serbia" d.o.o. Smederevska Palanka
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2011/12.
  "Retail Park" u Čačku
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2014/15.
  Poslovni kompleks – Retail park "Stop.Shop.Subotica" u Subotici
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina projektovanja: 2014.
 

Interne saobraćajnice za ustanove:

  Specijalna neuropsihijatrijska bolnica u Kovinu
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2007.
 

Interne saobraćajnice za logističke centre:

  "Logistički centar" Subotica
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2005.
Logistički centar "LAGERMAX" u Šimanovcima
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2006.

pogledajte slike

Distributivni centar "DELHAIZE" u Novoj Pazovi
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 20013/14.

pogledajte slike

  Skladišno - poslovni objekat "DELTA REAL ESTATE" u Novoj Pazovi
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina izgradnje: 2014/15.
 

Interne saobraćajnice za industrijske zone:

  Industrijski park Subotica
Naručilac: "North Engineering" d.o.o. Subotica
Godina projektovanja: 2009.

Privredna zona "Mali Bajmok" - saobraćajnice i ulično osvetljenje saobraćajnica površine 53,0 ha u Subotici
Naručilac: Grad Subotica
Godina izgradnje: 2010/11.

pogledajte slike

Severoistočna radna zona blok 96 u Inđiji
Naručilac: "SIM PROJEKT" d.o.o. Inđija
Godina izgradnje: 2011 -

pogledajte slike

 

Saobraćajnice:

Više od 150 ulica u Gradu Subotici - glavni projekti za izgradnju ulica i glavni projekati za rekonstrukciju ulica
Naručioci: JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotica", "Komgrad" a.d. Subotica, "Kontaktimpex" d.o.o. Subotica

pogledajte slike

Kružne raskrsnice u Subotici
Naručilac: JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotica"

pogledajte slike

  Put na planini Tari kod Bajine Bašte
Naručilac: "BB Putevi" a.d. Bajina Bašta

Put od raskršća za Hotel Jezero do kanjona reke Dervente Perućac
Naručilac: PD"Drinsko-Limske HE" d.o.o. Bajina Bašta
Godina izgradnje: 2013 -

pogledajte slike

  Sanacija kolovoza lokalnog puta Bajmok - državna granica sa R.Mađarskom
Naručilac: Grad Subotica
Godina izgradnje: 2014.
  Idejno rešenje saobraćajnica i parkinga u okviru Opšte Bolnice Subotica
Naručilac: Opšta Bolnica Subotica
Godina projektovanja: 2014.
 

Autobusko stajalište sa pratećim sadržajima u Bačkoj Topoli
Naručilac: J.P. za građevinsko zemljište, urbanističko planiranje i uređenje, Bačka Topola
Godina izgradnje: 2014.

 

Saobraćajnice i saobraćajni priključci na državne puteve:

  Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put IB reda broj 12, radi priključenja dvosmerne saobraćajnice Privredne zone "Mali Bajmok" u Subotici
Naručioci: Grad Subotica, JP "Privredno-tehnološki parkovi Subotica"
Godina izgradnje: 2011.
 

Pojačano održavanje kolovoza državnog puta drugog reda broj 102 (M-22.1) na raskrsnicama u gradu Subotica
Naručioci: JP "Putevi Srbije", JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotica"
Godina projektovanja: 2012.

 

Dvosmerni saobraćajni priključak (sa rekonstrukcijom razdelnog pojasa i uređenjem trotoara i biciklističke staze) na državni put IIA reda broj 100 (M 22.1), radi priključenja dvosmerne gradske saobraćajnice I reda u Subotici
Naručioci: Grad Subotica, JP "Privredno-tehnološki parkovi Subotica"
Godina projektovanja: 2013.

  Ostale vrste projekata:
Čelični nosač za montažu displeja, Tunel Mišeluk Novi Sad
Naručilac: “FITISH-JU” Subotica
Godina izgradnje: 2005.

pogledajte slike

  Igralište za boćanje sa četiri staze
Naručilac: “B.K. Spartak” Subotica
Godina projektovanja: 2013.
  Izvođački projekat uspostavljanja zaštitnog pojasa (priobalni multifunkcionalni pojasevi i pojasevi visokog zelenila) oko II sektora jezera Palić
Naručilac: JP „Palić-Ludaš
Godina projektovanja: 2014.
 
 
  na vrh strane  
 
Cara Dušana 5, 24000 Subotica, Serbia
tel : +381 (0)24 55 10 18
tel : +381 (0)24 55 69 48
email : office@suprojekt.rs