Reference
   
 
  Naslovna Reference Vršenje stručnog nadzora
 
 

Vršenje stručnog nadzora:

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji ulice Vidovdanska, u Bačkoj Topoli. Dužina trase iznosi 233,70m. Opština Bačka Topola je Investitor ovog projekta.
Godina izgradnje: 2019.

pogledajte slike

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji dela ulice Južna u Novom Orahovu. Dužina trase izgrađene u ovoj fazi iznosi 320 m. Investitor projekta je Opština Bačka Topola.
Godina izgradnje: 2018.

pogledajte slike

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji Poveznice ulica Dunavska i Vidovdanska, u Bačkoj Topoli. Dužina trase iznosi 115,30m. Opština Bačka Topola je Investitor ovog projekta.
Godina izgradnje: 2018.

pogledajte slike

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji ulice Vladimira Nazora dužine 339,50m i Atarskog puta dužine 450m u Novom Orahovu. Investitor projekta je Opština Bačka Topola.
Godina izgradnje: 2018.

pogledajte slike

Vršenje stručnog nadzora na rekonstrukciji ulice Josipa Kramera u Kuli, od mosta preko Velikog Bačkog kanala, do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita, ukupne dužine 336,34m. Investitor ovog projekta je Opština Kula.
Godina izgradnje: 2016.

pogledajte slike

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji Biciklističke staze i trotoara u Bačkoj Topoli u ulici Senćanski put, od raskrsnice sa ulicom Vase Pelagića, do kružnog toka, ukupne dužine 563,85m. Investitor ovog projekta je Opština Bačka Topola.
Godina izgradnje: 2016.

pogledajte slike

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji Lokalnog puta Bajmok - državna granica
Re
publika Mađarska u dužini 6.000m
. Izgradnja je finansirana sredstvima iz IPA fondova.

pogledajte slike

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji ulice Muškatla u Bačkim Vinogradima, koja vodi do budućeg graničnog prelaza sa Mađarskom. Izgradnja je finansirana sredstvima iz IPA fondova.

pogledajte slike

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji javnih saobraćajnica, internih saobraćajnica u okviru industrijskih kompleksa, tržnih i logističkih centara, benzinskih pumpi na auto putu E-75 i graničnom prelazu Horgoš.

pogledajte slike

 
 
  na vrh strane  
 
Cara Dušana 5, 24000 Subotica, Serbia
tel : +381 (0)24 55 10 18
tel : +381 (0)24 55 69 48
email : office@suprojekt.rs